Organisationsförändring Juni 2011

Nordén Hydraulic AB lämnar kedjan Hydroscand och satsar på tillväxt av egen kraft. Genom detta får vi en fri roll på marknaden och kan i alla lägen köpa komponenter av den leverantör som vi anser vara bäst för ändamålet. I samband med förändringen så innebär det att butiksytan fördubblas och utbudet utökas. Fortsatt erbjuder vi det unika konceptet med hela kedjan från design och konstruktion till reparationer, ombyggnationer, service och förebyggande underhåll.


Oss hittar ni på Hågesta i Sollefteå som tidigare:
Telefon: 0620-161 41
Fax: 0620-161 91

Mail förfrågningar & beställningar: info@nordenhydraulic.se


Våra främsta samarbetspartners är kända namn som:

Hydac, Parker, Eaton, Vickers, AMAB Hydraul, EMB, Manuli, Nordhydraulic, TEMA