Filtrering och vattenavskiljning - FAM 50

Filtrering

Vi kan filtrera din hydraulolja renare än renhetsklass 12/10/9 enligt ISO 4406. Ju renare olja du har i ditt hydraulsystem desto bättre driftsäkerhet och längre livslängd på de olika ingående komponenterna i ditt system kommer du få.


Filtrering - OLF 30