Partikelräknare - FCU 2210

Partikelräkning

Vi kan kontrollera kvaliteten och smutsinblandningen i ditt hydraulsystem och rekommendera eller utföra lämplig åtgärd. Med vår utrustning dokumenteras renhetsklassen enligt ISO 4406.


Parker Icount oil sampler (IOS) Mäter ISO-klass och vattenhalt