Vattenavskiljning och filtrering - FAM 50

Vattenavskiljning

Vi har erfarenhet och utrustning som klarar av att ta bort vatten ur ditt hydraulsystem ända ned till ca 10% mättnadsgrad att jämföra med ny olja på ca 30%. Vid en mättnadsgrad på 100% så faller fritt vatten ut i oljan. En allmän rekommendation är att ligga under 45% mättnadsgrad. Ifall vatteninblandning endast mäts i ppm så riskerar man att marginalen till mättnadspunkten är för låg och att fritt vatten bildas och riskerar att skada ditt hydraulsystem då mättnadspunkten sjunker med temperaturen på oljan.


Oljevärmare vid filtrering av kalla system