Aggregat & hydraulsystem

Välkommen till Norden Hydraulic, din pålitliga partner när det gäller högkvalitativa hydraulaggregat och specialprodukter i rostfritt stål. Vi är specialiserade på att designa, konstruera och installera anpassade hydraulaggregat, filteraggregat och nödkörningsaggregat till dammluckor och andra applikationer.

Våra hydraulaggregat är tystgående och tillverkade med högsta precision och kvalitet. Vi anpassar varje aggregat utifrån dina specifika behov och krav, inklusive optimerad avluftning, avvattning och sedimenteringsfunktion. Genom att använda komponenter från ledande tillverkare garanterar vi att våra hydraulaggregat är hållbara och pålitliga.

Vi tillverkar även specialprodukter i rostfritt stål, såsom filteraggregat och nödkörningsaggregat, som är speciellt utformade för att uppfylla dina krav. Vårt erfarna team av ingenjörer och tekniker arbetar tätt med dig för att skapa anpassade lösningar som passar in i din specifika applikation.

Vi erbjuder även dokumentation i form av 3-D CAD-dokument vid leverans så att du enkelt kan integrera våra hydraulaggregat och specialprodukter i din befintliga system.

Förutom att designa och konstruera hydraulaggregat och specialprodukter, så erbjuder vi också en komplett service och underhåll för dina system. Våra tekniker kan genomföra regelbundna underhållsprogram, felsökning och reparationer för att minimera eventuell nedetid och säkerställa att dina system fungerar optimalt.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra hydraulaggregat och specialprodukter i rostfritt stål, samt hur vi kan hjälpa dig att optimera dina system och applikationer.

Maskinpark

Senaste nyinköpen är en HAAS VF2SS CNC fräs, Läppmaskin, Ultraljudstvätt, Supportsvarv 1500mm 80mm spindelgenomföring, pelarborrmaskin 50mm borrkapacitet.

 

2st FAM50 Vakuumfilteraggregat, OLF30 Filteraggregat 400V, 2st OLF5/15, Filteraggregat 230V, 2st 60L/min cirkulationspumpar 400V, Oljevärmare 8kW för hydraulolja 400V, Partikelräknare FCU 2210, Parker icount Oil Sampler, Kragmaskin pumpmodell för rör upp till 30mm, Kragmaskin med vals för rör upp till 42mm 230V, Kragmaskin med vals för rör upp till 120mm 400V, 2st Medibender rörbockar för rör upp till 35mm 230V, Megabender rörbock för rör upp till 76mm 230V, Jolly handpumpad rörbock upp till 22mm, Rigid handrörbockar, AC/DC, TIG, 2st MIG, Pinnsvetsar, Supportsvarv, Manuell Fräs, Pelarborrmaskin, 3st rörkapningsmaskiner, 2st Slangkapar för upp till 4″ slang, Slangskalningsutrustning upp till 2″ ,Renblåsningsutrustning för slang och rör, HMG3000 med Flödesgivare, Tryckgivare, vattenhaltsmätare ,tempmätare, Service Master Plus för mätning upp till 48kanaler samtidigt, Serviceman plus Förladdningsutrustning för ackumulatorer, Handpress för hydraulslang, Uniflex 325 280tons slangpress för upp till 4″ slang, Rigid inspektionskamera, Hydraulpress 100ton, Hydraulaggregat för provkörningar, Mobilt hydraulaggregat 2kanals spänningsaggregat.

Design & konstruktion

Design och konstruktion är en viktig process för att skapa en produkt eller komponent som uppfyller kundens behov och önskemål. Vi använder olika verktyg och programvaror för att göra detta möjligt, inklusive SolidWorks för 3D-modellering av mekaniska delar och system.

För att ta fram hydrauliska system använder vi Paro, en programvara som specialiserat sig på hydrauliska och pneumatiska system. Paro gör det enkelt att designa och skapa symboler för olika komponenter, och koppla ihop dem automatiskt.

Vi använder också E3, en programvara för att skapa och hantera elektriska scheman och layouter. Detta gör det lättare för oss att ta fram elscheman för våra produkter på ett effektivt sätt.

Vid produktutveckling fokuserar vi på att möta kundens specifika behov, oavsett om det innebär att använda standardkomponenter eller skräddarsydda lösningar. Vi samarbetar tätt med våra kunder för att skapa en produkt som är anpassad efter deras krav och förväntningar. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med din produktutveckling.

Filtrering

Vi kan filtrera din hydraulolja till en högre renhetsklass än ISO 4406 12/10/9 och på detta sätt öka driftsäkerheten och livslängden på ditt hydraulsystem. ISO 4406 är en standard som mäter partiklar och andra föroreningar i olja. Ju lägre antalet partiklar, desto renare olja. Att filtrera oljan till en högre renhetsklass innebär att man tar bort fler partiklar och föroreningar som kan orsaka skador på hydraulsystemets komponenter. Här hittar du våra filter.

Filtrering av oljan kan minska risken för driftstopp eller kostsamma reparationer och förbättra systemets prestanda genom att minska friktion och förhindra att ventiler och andra delar fastnar eller fungerar ojämnt. Det kan också minska underhållskostnaderna och förbättra miljöprestandan genom att minska utsläpp av förorenad olja.

Sammanfattningsvis kan filtrering av hydraulolja till en högre renhetsklass bidra till ökad effektivitet, lägre underhållskostnader och längre livslängd på hydraulsystemets komponenter. Kontakta oss för att få hjälp med att filtrera din hydraulolja på bästa sätt och ta hand om ditt hydraulsystem på ett effektivt sätt.

Hydraulkonsultation

Vi hjälper er med att optimera hydraulikfunktion och ta fram lösningar för just ert specifika problem exempelvis vid behov av förändringar och förbättringar på fordon eller maskiner i en produktionslinje.

Förebyggande underhåll och optimering av funktionen i ditt hydraulsystem. Vi har sett otaliga felkonstruerade hydraulsystem där oljecirkulation, avluftning, filtrering och avvattning av systemen inte fungerar och riskerar att leda till ett haveri, detta kan oftast med enkla medel avhjälpas. Vi kan genomföra en grundlig analys av dina system för att identifiera eventuella problem och rekommendera lämpliga åtgärder.

Vi erbjuder också teknisk rådgivning, utbildning och support för att hjälpa dig att förstå dina hydraulsystem och hur du kan optimera deras funktion.

Hydraulmontage

På vårt företag är vi specialister inom hydraulmontage och erbjuder en mängd tjänster som inkluderar rördragning, slangbyten, sprängblecksmontering och mycket mer. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov inom hydrauliksystem och komponenter.

För att säkerställa bästa möjliga resultat vid installation och montage, har vi tillgång till avancerad utrustning som maskiner för rörbockning upp till 76 mm samt kragmaskiner för rördimensioner upp till 120 mm. Detta gör att vi kan hantera projekt av alla storlekar och komplexitet med precision och effektivitet.

Vår expertis sträcker sig över många branscher och applikationer, inklusive industri, bygg, transport, jordbruk och marint. Oavsett om du behöver en komplett hydrauliklösning för ditt företag eller endast enstaka komponenter, kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning för dina behov.

Hydraulservice

I vår verkstad så utför vi reparationer av tex. hydraulcylindrar, hydraulpumpar, hydraulmotorer, mobila och stationära hydraulsystem. Vi har en specialbyggd bänk för cylinderreparationer och provtryckning. En ny läppmaskin för läppning av ventilskivor och trummor. Ultraljudstvätt för rengöring av hydraulkomponenter.

Med våra två servicebilar kan vi utföra felsökning och reparationer ute hos dig som kund.

Partikelräkning & Vattenhaltsmätning

Vi kan övervaka kvaliteten och smutsinblandningen i ditt hydraulsystem, rekommendera lämpliga åtgärder och utföra nödvändiga ingrepp. Med vår utrustning dokumenteras renhetsklassen enligt ISO 4406-standarden.

Vi använder Hydac’s FCU2210 för partikelräkning och Hydac vattensensor för att mäta den relativa fukthalten i oljan. Dessa instrument ger oss möjlighet att noggrant bedöma ditt hydraulsystems renhet och vattenhalt.

För enklare mätning på mindre system har vi även Parker Icount Oil Sampler (IOS) till vårt förfogande. IOS mäter både ISO-klass och vattenhalt, vilket ger en snabb och exakt bedömning av ditt hydraulsystems skick.

Genom att använda dessa avancerade mätinstrument kan vi erbjuda effektiva lösningar för att säkerställa att ditt hydraulsystem fungerar optimalt och bibehåller en längre livslängd. Vårt fokus ligger på att erbjuda dig högkvalitativa tjänster, oavsett storleken på ditt hydraulsystem.

Vattenavskiljning

Vi har erfarenhet och utrustning som klarar av att ta bort vatten ur ditt hydraulsystem, ända ned till ca 10% mättnadsgrad att jämföra med ny olja på ca 30%. Vid en mättnadsgrad på 100% så faller fritt vatten ut i oljan. En allmän rekommendation är att ligga under 45% mättnadsgrad. Om vatteninblandning endast mäts i ppm så riskerar man att marginalen till mättnadspunkten är för låg och att fritt vatten bildas. Man riskerar då att skada hydraulsystemet när mättnadspunkten sjunker med temperaturen på oljan.

Rörbockningsmaskiner för hydraulrör – Flexibilitet och precision

Vi erbjuder flera rörbockningsmaskiner för tillverkning av hydraulrör, både i vår verkstad och direkt hos kund. Megabender, som visas på bilden, klarar rör med dimensioner upp till 76 mm. För mindre rörstorlekar har vi två Medibender-maskiner samt manuella maskiner för de allra minsta modellerna.

Denna bredd av rörbockningsutrustning ger oss möjligheten att erbjuda skräddarsydda lösningar för en mängd olika kundbehov och rörstorlekar. Oavsett om du behöver stora eller små hydraulrör, kan vi leverera högkvalitativa och exakt bockade rör för ditt projekt.

Slangpressning – Flexibla lösningar för hydraul- och industrislangar

Vi erbjuder ett omfattande lager av slangar och kopplingar för att möta dina behov. Vår HM325 slangpress har en presskraft på 280 ton, vilket gör det möjligt att pressa upp till 2″ hydraulslangar och 4″ industrislangar.

För att erbjuda ytterligare bekvämlighet och flexibilitet har vi även flera mobila slangpressar tillgängliga. Detta ger oss möjligheten att tillverka slangar direkt hos kunden, vilket sparar tid och underlättar installation och underhåll.

0
    0
    Din kassa
    Din varukorg är tom