1. Hem
  2. /
  3. Tjänster

Aggregat & hydraulsystem

Vi designar, konstruerar och installerar tystgående hydraulaggregat, filteraggregat och nödkörningsaggregat till dammluckor samt andra specialprodukter i rostfrittstål. Dessa konstrueras med optimerad avluftning, avvattning samt sedimenteringsfunktion utifrån just ditt behov. Vid leverans lämnas även 3-D CAD dokumentation och specifikation.

Maskinpark

Senaste nyinköpen är en HAAS VF2SS CNC fräs, Läppmaskin, Ultraljudstvätt, Supportsvarv 1500mm 80mm spindelgenomföring, pelarborrmaskin 50mm borrkapacitet.

 

2st FAM50 Vakuumfilteraggregat, OLF30 Filteraggregat 400V, 2st OLF5/15, Filteraggregat 230V, 2st 60L/min cirkulationspumpar 400V, Oljevärmare 8kW för hydraulolja 400V, Partikelräknare FCU 2210, Parker icount Oil Sampler, Kragmaskin pumpmodell för rör upp till 30mm, Kragmaskin med vals för rör upp till 42mm 230V, Kragmaskin med vals för rör upp till 120mm 400V, 2st Medibender rörbockar för rör upp till 35mm 230V, Megabender rörbock för rör upp till 76mm 230V, Jolly handpumpad rörbock upp till 22mm, Rigid handrörbockar, AC/DC, TIG, 2st MIG, Pinnsvetsar, Supportsvarv, Manuell Fräs, Pelarborrmaskin, 3st rörkapningsmaskiner, 2st Slangkapar för upp till 4″ slang, Slangskalningsutrustning upp till 2″ ,Renblåsningsutrustning för slang och rör, HMG3000 med Flödesgivare, Tryckgivare, vattenhaltsmätare ,tempmätare, Service Master Plus för mätning upp till 48kanaler samtidigt, Serviceman plus Förladdningsutrustning för ackumulatorer, Handpress för hydraulslang, Uniflex 325 280tons slangpress för upp till 4″ slang, Rigid inspektionskamera, Hydraulpress 100ton, Hydraulaggregat för provkörningar, Mobilt hydraulaggregat 2kanals spänningsaggregat.

Design & konstruktion

Vid design och konstruktion använder vi oss av Solid Works och vid framtagning av hydraulscheman använder vi Paro samt E3 till elscheman. Vid produktutveckling så designar och konstruerar vi hydraulikfunktionen utifrån ditt behov oavsett ifall du vill ha en lösning med standardkomponenter eller en skräddarsydd lösning för just ditt problem.

Filtrering

Vi kan filtrera din hydraulolja renare än renhetsklass 12/10/9 enligt ISO 4406. Ju renare olja du har i ditt hydraulsystem desto bättre driftsäkerhet och längre livslängd på de olika ingående komponenterna i ditt system kommer du få.

Hydraulkonsultation

Vi hjälper er med att optimera hydraulikfunktion och ta fram lösningar för just ert specifika problem exempelvis vid behov av förändringar och förbättringar på fordon eller maskiner i en produktionslinje.

 

Förebyggande underhåll och optimering av funktionen i ditt hydraulsystem. Vi har sett otaliga felkonstruerade hydraulsystem där oljecirkulation, avluftning, filtrering och avvattning av systemen inte fungerar och riskerar att leda till ett haveri, detta kan oftast med enkla medel avhjälpas.

Hydraulmontage

Vi utför rördragning, slangbyten, sprängblecksmontering m.m. Vid installation och montage har vi maskiner för rörbockning upp till 76 mm samt kragmaskiner för rördimensioner upp till 120 mm.

Hydraulservice

I vår verkstad så utför vi reparationer av tex. hydraulcylindrar, hydraulpumpar, hydraulmotorer, mobila och stationära hydraulsystem. Vi har en specialbyggd bänk för cylinderreparationer och provtryckning. En ny läppmaskin för läppning av ventilskivor och trummor. Ultraljudstvätt för rengöring av hydraulkomponenter.

Med våra två servicebilar kan vi utföra felsökning och reparationer ute hos dig som kund.

Partikelräkning & Vattenhaltsmätning

Vi kan kontrollera kvaliteten och smutsinblandningen i ditt hydraulsystem och rekommendera eller utföra lämplig åtgärd. Med vår utrustning dokumenteras renhetsklassen enligt ISO 4406.

Vi använder oss av Hydac’s FCU2210 för partikelräkning och Hydac vattensensor för att mäta relativa fukthalten i oljan.

För enklare mätning på mindre system har vi Parker Icount oil sampler (IOS) som mäter ISO-klass och vattenhalt.

Vattenavskiljning

Vi har erfarenhet och utrustning som klarar av att ta bort vatten ur ditt hydraulsystem, ända ned till ca 10% mättnadsgrad att jämföra med ny olja på ca 30%. Vid en mättnadsgrad på 100% så faller fritt vatten ut i oljan. En allmän rekommendation är att ligga under 45% mättnadsgrad. Om vatteninblandning endast mäts i ppm så riskerar man att marginalen till mättnadspunkten är för låg och att fritt vatten bildas. Man riskerar då att skada hydraulsystemet när mättnadspunkten sjunker med temperaturen på oljan.

Rörbockning

Vi har ett flertal rörbockningsmaskiner för tillverkning av hydraulrör i vår verkstad eller ute hos kund. Megabender som visas på bilden klarar rör upp till 76mm. För de mindre rören har vi 2st Medibender samt manuella maskiner för de minsta modellerna.

Slangpressning

Vi lagerför ett brett sortiment av slang och kopplingar. I vår HM325 slangpress kan vi med 280tons presskraft pressa upp till 2″ hydraulslangar och 4″ industrislangar.
Med flertalet mobila slangpressar har vi möjlighet att göra slang ute oss kund.